Poliestrski bazeni – izdelani iz segmentov

S široko izbiro tipskih gradnikov, kot so vogalniki ter ravni in zaokroženi elementi za stene in stopnišča, lahko izdelamo bazen s skoraj poljubno obliko in velikostjo. Elemente sestavljamo na kraju izdelave bazena. Zato nismo omejeni z dostopom do objekta, saj bazen lahko dokončno oblikujemo v samem objektu. Gradnike spajamo z laminiranjem oziroma lepljenjem plasti. Ta postopek zagotavlja trajen in vodotesen spoj med njimi.

Vsi bazeni, izdelani iz segmentov (odsekov), so na voljo v izvedbah:

Linear

Izvedba z navpično steno, zaključeno z robom. Primerni so za »skimerski« način čiščenja vode.

Exclusiv

Izvedba s prelivnim robom in rešetko.