• slider photo

Zaključni sloj

Skrbna izbira različnih naravnih granulatov kremena in marmorja omogoča izbiro materiala, ki po barvi in strukturi zadovoljuje naročnikove želje in se nevsiljivo umešča v okolje.

vzorec zaključnega sloja
vzorec zaključnega sloja
vzorec zaključnega sloja
vzorec zaključnega sloja
vzorec zaključnega sloja
vzorec zaključnega sloja
vzorec zaključnega sloja
vzorec zaključnega sloja
vzorec zaključnega sloja
vzorec zaključnega sloja
vzorec zaključnega sloja
vzorec zaključnega sloja
vzorec zaključnega sloja
vzorec zaključnega sloja
vzorec zaključnega sloja
vzorec zaključnega sloja
vzorec zaključnega sloja
vzorec zaključnega sloja